Podesty

wynajem

Szkolenia operatorów

Oferujemy kursy dla operatorów podestów ruchomych oraz ładowarek teleskopowych.

Przygotowujemy do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Dysponujemy specjalną ofertą łączącą wynajem maszyn z przeprowadzeniem

odpowiednich szkoleń.